เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพ็ญสว่าง สโตร์ จำกัด

มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ก่อตั้งเมื่อ 17 กันยายน 2553 ประกอบกิจการ เริ่มต้นจากการรับจ้างบริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จึงได้มาเปิดร้านค้าแห่งใหม่มีชื่อว่า พีเอส สโตร์ สาขาแรกที่บางกระดี่ โดยขายสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก
 
ปัจจุบัน บริษัท เพ็ญสว่าง สโตร์ จำกัด นอกจากขายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว ยังมีธุรกิจอีกหลายรูปแบบภายในวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
 
  • บริการรับเหมาเปิดร้านค้าปลีกให้ลูกค้า ทั้งรูปแบบแฟรนไชส์พีเอส สโตร์ หรือแบรนด์ลูกค้าเอง
  • จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งร้านค้าปลีก
  • จำหน่ายสินค้าหลากหลายทั้งมือหนึ่งและมือสอง
  • บริการรับเหมาสร้างโกดังสินค้า
  • จำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ โกดังสินค้า

PS STORE

ศูนย์รวมสินค้า สำหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ามือหนึ่งมือสอง สินค้าท้องถิ่น สินค้าจากโรงงาน และสินค้านำเข้า

วิสัยทัศน์:

เป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นบริการรูปแบบใหม่ๆ

พันธกิจ:

สนับสนุนธุรกิจ SME และนำสินค้าของคนไทย ไปสู่ตลาดโลกให้ได้