นโยบายการจัดส่งสินค้า บนหน้าเว็บไซต์ (Shipping Policy)

บริษัท เอช ทู โอ – ไฮโดร จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย Iceland Spring Thailand

 1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล

(จัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 4-6 ลัง หรือ ตามแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษ)

 

น้ำแร่ธรรมชาติ Iceland Spring pH 8.88 ขนาด 0.5 ลิตร  และ 1.0 ลิตร

 • ซื้อ 1 – 3 ลัง ค่าจัดส่ง ลังละ 80 บาท
 • ซื้อ 4 ลัง ขึ้นไป จัดส่งฟรี
 • ขนส่งใช้เวลาในการจัดส่ง 5 – 6 วันทำการ นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (วันโอนเงินชำระค่าสินค้า)
 • กรณี บริการจัดส่งฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอช ทู โอ – ไฮโดร จำกัด กำหนด และ อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ : บริษัทมีการจัดส่งด้วยขนส่ง 3 แบบ ตามความเหมาะสม

1.รถขนส่ง Iceland Spring Thailand แบบ Home Delivery

2.รถขนส่งในเครือ เช่น รถขนส่ง จาก บริษัท มาซูม่า (ไทยแลนด์) จำกัด

3.รถขนส่งเอกชน SCG บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด

 

น้ำแร่ธรรมชาติ Iceland Spring pH 8.88 ขนาด 1.5 ลิตร

 • ซื้อ 1 – 5 ลัง ค่าจัดส่ง ลังละ 80 บาท
 • ซื้อ 6 ลัง ขึ้นไป จัดส่งฟรี
 • ขนส่งใช้เวลาในการจัดส่ง 5 – 6 วันทำการ นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (วันโอนเงินชำระค่าสินค้า)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ : บริษัทมีการจัดส่งด้วยขนส่ง 3 แบบ ตามความเหมาะสม

1.รถขนส่ง Iceland Spring Thailand แบบ Home Delivery

2.รถขนส่งในเครือ เช่น รถขนส่ง จาก บริษัท มาซูม่า (ไทยแลนด์) จำกัด

3.รถขนส่งเอกชน SCG บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด

 

2.เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในต่างจังหวัด

น้ำแร่ธรรมชาติ Iceland Spring pH 8.88 ทุกขนาด

 • ซื้อ 1 – 3 ลัง ค่าจัดส่ง ลังละ 100 บาท
 • ซื้อ 4 ลัง ขึ้นไป ค่าจัดส่ง ลังละ 50 บาท
 • กรณีต่างจังหวัดทาง จะคิดค่าจัดส่งเพิ่มตามระยะทางจริง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างให้กับ ทางบริษัทฯ เนื่องจากจัดส่งโดยขนส่งเอกชน (คิดตามเรทราคาขนส่งเอกชน)
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกล คิดค่าขนส่งเพิ่ม ตามระยะทาง
 • ขนส่งใช้เวลาในการจัดส่ง 7 วันทำการ นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (วันโอนเงินชำระค่าสินค้า)
 • กรุณาสอบถามค่าขนส่งก่อนการสั่งซื้อ โทร. 02-911-4855
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Iceland Spring Thailand Call Center โทร. 02-911-4855 (วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กรณีที่ท่านสั่งซื้อโดยใช้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้ากับท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าได้ เมื่อได้ทำการยืนยันที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าโดยละเอียดว่าถูกต้องก่อนการชำระค่าสินค้า

 

ระยะเวลาสำหรับการให้บริการในการจัดส่งสินค้าปกติ คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. โดยวันและช่วงเวลาขนส่งจะเป็นไปตามที่มีการนัดหมายการจัดส่งสินค้า และจะมีการแจ้งล่วงหน้าจากพนักงานขนส่งเพื่อยืนยันการจัดส่งก่อนทุกครั้งเมื่อจะทำการเข้าไปส่งสินค้า

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในสถานที่ที่มีการตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ณ จุดเดียว กรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งมากกว่า 1 จุด ลูกค้าต้องทำการแจ้งหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน และทางบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนสถานที่จัดส่ง ภายในวันเดียวกับที่กำหนดส่งสินค้า หากลูกค้าไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่ล่วงหน้ากับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

 

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 – 6 วันทำการ (สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ 7 วันทำการ (สำหรับต่างจังหวัด) สามารถสอบถามได้ที่ Iceland Spring Thailand Call Center โทร 0-2911-4855 วันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.

 

บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม           ของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ท่านได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง ไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ส่งสินค้า หรือผู้ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า ฯลฯ